DEFAULT

4. Džigūnas - Valentinas Bagdonas - Lietuvių Liaudies Šokiai Akordeonui (1) (Vinyl)

Vurg

9 Replies to “ 4. Džigūnas - Valentinas Bagdonas - Lietuvių Liaudies Šokiai Akordeonui (1) (Vinyl) ”

  1. Ant aukšto kalnelio, Čigonai nakvojo, Daineles dainavo, Gere – uliavojo. Bic maj tumba ala Raka caka tumba ala. (2) (+11).
  2. Folkloras - liaudies kūryba. Tyrinėtojai sutaria, kad lietuvių liaudies menas – tai žemdirbių kurtas menas, kuriame atsispindi žemdirbio mąstymas ir pasaulėjauta, darbai ir problemos. Lietuviai – sėsli tauta, gyvenanti lygumų krašte ir dirbanti žemę, susieta su pagrindiniu užsiėmimu – .
  3. ŽYMIAUSI LIETUVIŲ LIAUDIES SCENINIO ŠOKIO KŪRĖJAI Informaciją apie lietuvių liaudies kultūrą kaupia ir skleidžia LIETUVIŲ LIAUDIES KULTŪROS CENTRAS. Dainų šventė yra vienas reikšmingiausių renginių lietuvių liaudies šokio ir muzikos srityje. Ji pradėta rengti nuo metų. Pirmoji šventė įvyko Kaune.
  4. Knyga Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai (su CD). Sudarė: Alina Kirvaitienė. Išparduodame tūkstančius knygų - nuolaidos %. Nemokamas pristatymas į .
  5. Hartford - Lietuvių liaudies šokių grupė "Berželis" Lithuanian Folk Dance Group "Berželis" Dalia Dzikienė, vadovė /Director Tel.: () , [email protected]info Asta Nenortienė - mokytoja 18 šokėjų (XII šventėje m. - 30) New Haven - Lietuvių liaudies šokių grupė "Vėtra" Lithuanian Folk .
  6. Lietuvių tradicinės choreografijos palikimą sudaro šokiai, rateliai ir žgedricotadiphotk.ibsizocsoultticnianermefulhillsurge.infoinfožioji jų dauguma skirta pasilinksminimams, tačiau yra ir įdomių apeiginių ratelių bei šokių, kurie siejami su kalendorinėmis, darbo ir vestuvių apeigomis.
  7. Lietuvių Liaudies Dainos dainos "Balnokim Broliai žirgus" video klipas ir žodžiai: Balnokim broliai zirgus (3 k.) Reiks karan joti. (2x2 k.) Paduok sesule kardą (3 .
  8. Visi vyrai kapstomuoju Džigūno žingsniu šoka į gilumą. Pirmojo ketvertuko vyrai () atlieka antrąjį variantą ir, nepasikeisdami vietomis, nuo pusės visi grįžta atgal į žiūrovų pusę. Antrojo ketvertuko vyrai () atlieka pirmąjį variantą, atgal negrįžta, vietomis taip pat nepasikeičia ir pabaigoje neapsisuka.
  9. Giedu dainelę, savo giesmelę Apie rūpesčius, vargelius Lietuvos krašto, ne kaip iš rašto, Giedu senųjų žodelius. (+1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *